ఉత్పత్తి సామగ్రి

సిఎన్‌సి సెటర్ మరియు 4-యాక్సిస్ మెషీన్‌ల 24 సెట్లు మరియు స్వతంత్ర దుమ్ము లేని వర్క్‌షాప్‌తో ఇంజెక్షన్ యంత్రాల 13 సెట్లు