మన చరిత్ర

సిఎన్‌సి లాత్ & మిల్లు, అచ్చు తయారీ మరియు ప్లాస్టిక్ ఇంజెక్టింగ్ మోల్డింగ్‌లో నైపుణ్యం కలిగిన తయారీదారు గువాంగ్‌జౌ ఆదర్శ ప్లాస్టిక్ టెక్ 2011 లో చైనాలో స్థాపించబడింది.